Search: M3000 is the only truly portable marking system on the market!


 
Select your country
Australia
Belgium /   Belgique
Brasil
China
Deutschland
España
France
India
Indonesia
Italia
Japan
Malaysia
Mexico
Myanmar
Polska
Singapore
Schweiz /   Suisse /   Svizzera
Sverige
South Africa
Thailand
Turkiye
United Kingdom
United States
Vietnam
Other Countries - vietnam
Other Countries - Espanol
Other Countries - Francais

Propen Micro-percussion Marking Solutions Fit a Wide Range of Permanent Marking Applications.


Propen's pneumatic and electromagnetic benchtop and portable micro-percussion marking solutions quickly and efficiently meet your marking requirements.

Just plug in and you are marking. No PC required. Accessories include tag feeders and a line of rotary devices including the new DP4500 pneumatic chuck.

January 2018 - News

M7000Khám phá các giải pháp đánh dấu di động mới.

"Touch'n Mark"

 

THỊ TRƯỜNG

Những ứng dụng nào có thể hưởng lợi từ các thiết bị khắc dấu của Propen? 
Hãy xét tới những nhu cầu khắc dấu sau:

Chức năng
Vật liệu
Máy khắc LAZE

Nếu có nhu cầu khắc trên các loại vật liệu khác như vàng, đồng, gốm sứ,…,
Hãy nhớ rằng quý khách có thể tin cậy vào phạm vi ứng dụng rộng rãi của các sản phẩm Gravotech.

Xem hướng dẫn lựa chọn laze theo vật liệu

GRAVOTECH VIETNAM - Mr Phạm Văn Luân
CCIFV Hà Nội, Sofitel Plaza Hà Nội, Số 1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội
H/P: +84 915743728 - Email: pham.van-luan@gravotech.com
© 2018 Propen is a registered trademark of Gravotech Marking (Gravotech Group). All Rights Reserved. - Legal